www.belgium.be Logo van de Belgische overheid

Bescherming van persoonsgegevens en cookiebeleid

 

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden, zoals uw voornaam, familienaam, e-mailadres of IP-adres.

Dit beleid is van toepassing wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de Fin Shops. In uw browser beginnen ze met https:// www.finshop.belgium.be
 • u een account aanmaakt en daarmee handelingen onderneemt op de site finshop.belgium.be

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door de FOD Financiën in het kader van de Fin Shops verwerkt worden:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld voornaam, naam, geboortedatum)
 • contactgegevens (bijvoorbeeld adres, telefoonnummer)
 • bankgegevens (bijvoorbeeld rekeningnummer)

Opgelet! Wanneer een link u naar een andere website, een andere portaalsite, een onlinetoepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden van die diensten voor de verwerking van persoonsgegevens.

U bent beschermd op basis van de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).
 

1 Cookiebeleid
 

1.1 Wat zijn cookies en waarom zijn ze nuttig?

Onze website maakt gebruik van cookies om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een webserver tijdelijk opslaat op uw computer of ander apparaat via uw browser. In dat tekstbestand wordt informatie opgeslagen.

Onze cookies helpen:

 • de website te laten werken zoals u zou verwachten
 • uw instellingen tijdens en tussen bezoeken te bewaren (bijvoorbeeld uw taalvoorkeur)
 • de snelheid en veiligheid van de site te verbeteren
 • pagina's met sociale netwerken zoals Facebook te delen
 • voortdurend onze website te verbeteren (bijvoorbeeld voor statistische en kwalitatieve doeleinden)

Wij gebruiken geen cookies om/voor:

 • persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • gevoelige informatie te verzamelen (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • gegevens door te geven aan advertentienetwerken
 • persoonsgegevens door te geven aan derden
 • commerciële doeleinden

1.2 Uw toestemming voor het gebruik van cookies

Als uw browserinstellingen onze cookies (automatisch) aanvaarden en u gebruik maakt van onze website, dan gaan we ervan uit dat u akkoord gaat met ons cookiebeleid.
Als u cookies uit uw browser wilt verwijderen of als u geen of slechts beperkt gebruik wilt maken van cookies, kunt u dit leren in paragraaf 1.4.
Als u dat doet, betekent dat waarschijnlijk dat onze website niet zal werken zoals verwacht.

1.3 Gebruikte cookies en hun specifieke doeleinden

Hieronder vindt u een lijst van de cookies die we gebruiken en waarvoor ze dienen.

ONZE FUNCTIONELE COOKIES

Naam Vervaltermijn Doel
has_js Wanneer u de browser sluit Daarmee wordt bepaald of uw browser Javascript accepteert of niet.
language 1 jaar Zo weet onze site in welke taal u de website wilt bezoeken.
SSESS4616297f1caea52f1d904d4741e56904   Het gaat om een cookie voor Drupal, de technologie waarmee we de inhoud van de website beheren.
Drupal.tableDrag.showWeight   Het gaat om een cookie voor Drupal, de technologie waarmee we de inhoud van de website beheren.
Drupal.visitor.key   Zo weet onze website of u de cookies accepteert of niet.

 

1.4 Hoe beheer of verwijder ik cookies?

Als u cookies wilt verwijderen of beheren, dan kunt u daarvoor de instellingen in uw browser aanpassen. Via de links hieronder vindt u meer uitleg over hoe u dat moet doen.

Firefox Safari Chrome Internet Explorer

2 Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij verwerkt worden. De bewaringstermijn mag niet langer duren dan de verjaringstermijn voor de inbreuken die onder de bevoegdheid van de FOD Financiën vallen en de volledige uitputting van de gerechtelijke verhaalmiddelen die ermee verband houden.
 

3 Veiligheid

De FOD Financiën waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven. Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.
 

4 Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U hebt bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen. Stuur een e-mail of een brief naar onze dienst voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen.

 • Per e-mail (indien mogelijk met een elektronische handtekening)
  dataprotection@minfin.fed.be
 • Per brief
  FOD Financiën
  Diensten van de Voorzitter
  Dienst voor Informatieveiligheid en Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
  North Galaxy
  Koning Albert II-laan 33 bus 10
  1030 Brussel

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.
 

5 Rechtsmiddelen

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail : contact@apd-gba.be
 

6 Actualiseringen van ons beleid rond de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit beleid kan eventueel op punt gesteld worden. We vragen u dus om het regelmatig te herlezen om op de hoogte te zijn van de laatste bijwerkingen en wijzigingen. Het aangepaste beleid zal steeds in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Meer weten Ok