www.belgium.be Logo of the Belgian government

Finshop

Nuttige documenten voor de overdragende diensten

Al de documenten hieronder worden momenteel bijgewerkt. Ze zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Documenten voor de overgave en verkoop van voertuigen

  • Vordering

Als ambtenaar van de vorderende politiedienst vult u eerst de vordering volledig in. Vervolgens bezorgt u het document aan de takeldienst. Die laatste legt het samen met de boorddocumenten waarover hij beschikt, voor aan het onthaal van de bevoegde Fin Shop.

Een medewerker van de Fin Shop vult de datum in, tekent het document en geeft het meteen terug aan de takeldienst voor zover aan de vordering de nodige documenten toegevoegd zijn.

  • Proces-verbaal van overgave

Als ambtenaar van de politiedienst vult u eerst het proces-verbaal van overgave in. U vult de datum in en ondertekent het document. Vervolgens verstuurt u het per mail naar de bevoegde Fin Shop, indien mogelijk samen met het kantschrift waarmee de overgave van het voertuig of de voertuigen aan de Fin Shop gevraagd wordt. Het proces-verbaal van overgave wordt u vervolgens zo snel mogelijk teruggestuurd, na controle van het voertuig of de voertuigen en de aanwezige boorddocumenten en sleutels.

Opgepast: u moet op de vordering en het proces-verbaal van overgave vermelden of de takeldienst over de aanwezige boorddocumenten/sleutels beschikt van het in beslag genomen voertuig of de in beslag genomen voertuigen.

  • Opdracht tot verkoop

Met de opdracht tot verkoop machtigt u de ontvanger van de Fin Shop om het voertuig of de voertuigen te verkopen voor rekening van een kantoor voor niet-fiscale invordering.

Documenten voor de overgave van roerende goederen

  • Proces-verbaal van overgave

Als overdragende dienst vult u het proces-verbaal van overgave in. U vult de datum in en ondertekent het document. Vervolgens stuurt u het per mail door naar de bevoegde Fin Shop. Voeg aan de mail een lijst van de goederen toe en al de noodzakelijke foto’s.

We gebruiken op deze site cookies. Door op deze site te surfen aanvaardt u ons cookiebeleid.

Meer weten Ok