www.belgium.be Logo of the Belgian government

Nuttige documenten voor de overdragende diensten

DOCUMENTEN VOOR DE OVERGAVE EN VERKOOP VAN VOERTUIGEN

 • Vordering

  Als vorderende politieambtenaar moet u eerst volledig de vordering invullen en deze overmaken aan de depanneur. Deze laatste zal deze aanbieden aan het onthaal van de betrokken Fin Shop, vergezeld van de boorddocumenten in zijn bezit.

  Een verantwoordelijke van Fin Shop zal het dateren, ondertekenenen en onmiddellijk teruggeven aan de depanneur voor zover de vordering vergezeld is van de aanwezige boorddocumenten/sleutels.

 • Proces-verbaal van overgave

  Als vorderende politieambtenaar moet u het proces-verbaal van overgave invullen, het dateren en ondertekenen. U moet het vervolgens per mail terugsturen naar de betrokken Fin Shop, indien mogelijk vergezeld van de apostille die de overdracht van het/de voertuig(en) aan Fin Shop vraagt. Het proces-verbaal van overgave zal u vervolgens zo vlug mogelijk worden teruggestuurd, na controle van het voertuig en de aanwezige boorddocumenten/sleutels.

  Opgelet: u dient absoluut op de vordering en op het proces-verbaal van overgave te vermelden of de depanneur in het bezit is van de boorddocumenten van het of de onbeslaggenomen voertuig(en)

 • Verkoopsmandaat

  Het "verkoopsmandaat" machtigt de ontvanger van de betrokken Fin Shop om over te gaan tot de verkoop van het/de voertuigen voor rekening van een Team Invordering.

DOCUMENTATIE:

DOCUMENTEN VOOR DE OVERGAVE VAN MEUBILAIR

 • Proces-verbaal van overgave

  Als overgevende dienst dient u het proces-verbaal van overgave in te vullen, te dateren en te ondertekenen. U moet het vervolgens per mail terugsturen aan de betrokken Fin Shop, vergezeld van een lijst van overgegeven goederen en van alle nodige foto's.

DOCUMENTATIE: